English (United States) Türkçe (Türkiye)
You are here:   UserLogin
Register   |  Login

Galenos Ecza Depolari       


Adalet Bakanlığı Protokolü Kapsamında Karşılanan Tutuklu/Hükümlü Reçeteleri Hakkında - 06 Şubat 2015 Cuma
05.02.2015 tarihinde SGK Medula Provizyon Sistemi`nde yayınlanan "Deneme Reçetesi"konulu duyuru şu şekildedir:

"Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlüler için düzenlenen reçete girişlerinde deneme T.C. kimlik numarası olarak (55555555555) girilmesi gerekmektedir. Bu numara ile kaydedilen deneme reçetesinde hiçbir katılım payı çıkmamaktadır"

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

MERKEZ HEYETİ

KAYNAK: www.teb.org.tr
Türk Eczacıları Birliği 59. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor - 02 Şubat 2015 Pazartesi
Türk Eczacıları Birliğinin 59. Kuruluş Yıldönümü Sebebiyle Yayımladığı Yazı Aşağıdaki Gibidir:

Bugün 2 Şubat 2015. Bundan tam 59 yıl önce kurulmuş, yarım yüzyıldan fazladır da ilmek ilmek ördüğümüz bu güçlü ailenin üyeleri olarak, 59 yıllık köklü ve bir o kadar güçlü bir meslek kuruluşu olmanın haklı gururunu yaşamaktayız.

Meslek birliğimiz, halk sağlını ve toplumun haklarını birlikte korumak, eczacılık mesleğini geliştirmek konusundaki kuruluş ilkelerine her zaman bağlı kalmış ve demokratik bir toplum yapısının gereği olan meslek örgütü yapısıyla, tüm eczacıların ortak platformu olmayı başarmıştır.

Eczacıların meslek birliklerinin çatısı altında daha nice 59 yılları beraber, güçlü ve örgütlü bir biçimde geçirmelerini sağlamak, geçmişten aldığımız bu büyük ve onurlu mirası gelecek kuşaklara aktarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bizler, bu vesileyle 59 yıl boyunca meslek örgütümüze ve mesleğimize hizmet veren tüm meslektaşlarımızı saygı ve sevgi ile anıyoruz.

Gücümüzü hep birlikte ortaklaştırdığımız sürece var olacak ve olmaktayız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ


Reçete Tevzi Sisteminde Yapılan Düzenleme Hakkında TEB`in yazısı yayımlanmıştır - 30 Ocak 2015 Cuma
Bilindiği üzere Reçete Tevzi Sistemi üzerinden sıralı dağıtım sistemi kapsamında karşılanan her bir reçete grubu için sistem üzerinden icmal listesi alınmakta ve bu listeler bölge eczacı odalarına onaylattırılmaktadır.


Üyelerin Reçete Tevzi Sisteminden icmal listesi aldıktan sonra liste ile ilgili düzenlemelerin sadece oda tarafından yapılabilmesi amacıyla tevzi sisteminde bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

Reçete Tevzi sistemi içerisine icmal işlemleri başlıklı bir kısım eklenmiş olup, bu başlık altında dönem sonlandırma ve icmal raporlama kısımları bulunmaktadır.
Eklenen başlıklarla ilgili detaylı bilgiler ve ekran görüntüleri TEB`in sitesinde yer almaktadır.

Link için http://www.teb.org.tr/news/6715/Re%C3%A7ete-Tevzi-Sisteminde-Yap%C4%B1lan-D%C3%BCzenlemeler-Hakk%C4%B1nda

Kaynak : Türk Eczacıları Birliği Web SitesiRegister
Forgot Password ?

Kullanıcı Adı Hakkında

Sayın Eczacımız,

Yeni Sitemizde, Kullanıcı Girişi işlemi için Kullanıcı İsimleri aşağıdaki örnekte olduğu gibi değiştirilmiştir:

Kullanıcı Adı önceden 12001010001 (Faturada yazan Cari Hesap Numarası) olan bir Eczanemiz, ilk üç hane 120 yerine, çalışmakta olduğunuz Galenos depomuza göre;

İstanbul: IST (IST01010001)

 

olarak giriş yapacaktır.

Şifreleriniz değişmedi ve aynen kullanılır durumdadır.

Saygılarımızla