English (United States) Türkçe (Türkiye)
You are here:   UserLogin
Register   |  Login

Galenos Ecza Depolari       

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI - Friday, July 10, 2015

 Meslektaşımız Ecz. Hayat Öztarak (Burak Eczanesi/Güngören) vefat etmiştir. Ecz. İsmail Öztarak'ın (Burak Eczanesi/Bağcılar) eşi olan meslektaşımızın cenazesi 11 Temmuz 2015 Cumartesi günü öğle namazının ardından Güngören Köyiçi Merkez Camii'nden kaldırılacaktır. 

 
Meslektaşımızın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
 
14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ - Thursday, May 14, 2015

 Tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü `nü kutlarız

 
Primobolan Depot Ampul İsim Değişikliği Hakkında - Thursday, April 16, 2015

 

Primobolan Depot Ampul İsim Değişikliği Hakkında TEB `in yayınladığı duyuru aşağıdaki gibidir:

Firma'nın ithal ruhsatına sahip olduğu "Primobolan Depot Ampul 100 mg/ml" adlı ürün isminin "Rimobolan Depot Ampul 100 mg/ml" olarak değiştirilme talebinin Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edildiği;

Ürünün yeni adı ve barkoduyla 15 Nisan 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere SB Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu web sitesinde yayınlanan fiyat listesinde 4 Haziran 2014 tarihinde SGK web sitesinde yayımlanan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Ek 4/A'da ve yine Kurumun web sitesinde yayınlanan 24 Mart 2015 tarihli SKRS E-Reçete listesinde yer aldığı bildirilmektedir.

Firma yazısı, ürünün isim değişikliğinin onaylandığını gösterir Sağlık Bakanlığı yazısı, ürünün yeni adı ve barkoduyla beraber yer aldığı TİTCK Fiyat listesi, Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi Ek-4/A ve SKRS E-Reçete listesi çıktıları ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Firma yazısı için tıklayınız

 
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI - Tuesday, April 07, 2015

Zihni Eczanesi/Şişli sahibi ve mesul müdürü Ecz. Zihni UÇAR vefat etmiştir. Cenazesi 7 Nisan Salı günü ikindi namazının ardından Teşvikiye Camii`nden kaldırılarak, Çorum`da toprağa verilecektir.

Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

 
SGK'nın “Toplum Sağlığı Merkezleri Hakkında” Konulu Duyurusu Hakkında - Wednesday, April 01, 2015

 01.04.2015 tariinde TEB` in sitesinde yer alan SGK duyurusu aşağıdaki gibidir:

30.03.2015 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Medula Provizyon Sistemi’nde yayınlanan “Toplum Sağlığı Merkezleri Hakkında” isimli duyuruda:

“Aile Hekimliği dışındaki Sağlık Bakanlığına bağlı tüm birinci basamak sağlık hizmet sunucuları (Sağlık ocağı, AÇSAP, Verem savaş dispanseri v.b gibi) Toplum Sağlığı Merkezi altında toplanmış olup, sistemde tesis kodları tanımlanarak (11 il plaka kodu 9801, Ör: Ankara için 11069801 gibi) Halk Sağlığı İl Müdürlükleri tarafından her ile ait bu kodlara hekim tanımlamaları yapılmıştır.

Bu nedenle, 01.04.2015 tarihinden itibaren Aile Hekimliği dışındaki tüm birinci basamak sağlık hizmet sunucularınca yazılan reçetelerde hekim kontrolü yapılacağından reçete kayıt edilirken hekimin diploma tescil numarasının girilmesi gerekmektedir. Sistemde tanımlı olmayan hekimlerin tanımlamaları Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Bu merkezlerden yazılacak e-reçeteler, eczaneler tarafından e-reçete olarak kaydedilecektir.”

KAYNAK : TEB

 
FAT-BLOCK Yağ Tutucu Hakkında - Thursday, March 05, 2015

 " FAT-BLOCK Yağ Tutucu " isimli ürün hakkında çıkartılan toplatılma kararı ile ilgili Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yazı yayımlanmıştır. 

Yazının Tamamına Ulaşmak İçin tıklayınız

 

 
Yıllık Aidatların Şubat Sonuna Kadar Ödenmesi Hakkında - Friday, February 27, 2015

Konu ile ilgili Türk Eczacıları Birliği`nin yazısı aşağıdaki gibidir:

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Bilindiği üzere, 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 55 inci madde b bendi;

"Yıllık aidat: Odaya kayıtlı her üyenin ödemeye zorunlu olduğu aidattır. Miktarı, (500) rakamının (a) bendinde belirtilen katsayı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutardır. Kamuda çalışanlar için, bu aidatlar %50 indirimli alınır. En geç, Şubat ayı sonuna kadar ödenir." Şeklinde düzenlenmiş olup; ilgili madde gereğince Eczacı Bilgi Sistemi üzerinde borcu bulunan üyelerimizin Odanıza olan aidat borçlarını Şubat 2015 sonuna kadar ödemesi gerekmektedir.

Reçete Tevzi işlemleri Eczacı Bilgi Sistemi içerisinde gerçekleştirildiğinden Eczacı Bilgi Sistemi üzerinde borcu bulunan üyelerimizin, süresi içinde borçlarını ödememeleri halinde, sisteme girişleri mümkün olmayacaktır.

Bilgilerinizi, reçete tevzi uygulamaları alanında herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için, üyelerinizin ivedilikle borçlarını ödemeleri konusunda bilgilendirilmelerini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Kaynak Türk Eczacıları Birliği 

 

 
Eczane Denetim Formu Güncellenmiştir - Tuesday, February 17, 2015
Bilindiği üzere Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tarafımıza ulaşan bilgilerden eczanelerde yapılan denetimler sonucunda bazı sıkıntıların yaşandığı anlaşılmıştır. Bu nedenle güncellenen eczane denetim formu ektedir.
Eczane denetimlerinde mezkûr Yönetmelik hükümleri ile birlikte söz konusu formun göz önünde bulundurulması hususu önemle duyurulur.
Kaynak İEGM
 
 
SGK Protokolü ile İlgili Görüş Talebi Hakkında - Tuesday, February 17, 2015

SGK Protokolü İle İlgili Görüş Talebi Hakkında TEB in Duyurusu Aşağıdaki Gibidir:

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere, Birliğimiz ile SGK Başkanlığı arasında 01.02.2012 tarihinde imzalanmış olan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol, 30.06.2015 tarihinde sona erecektir.

Yeni dönemde yapılacak olan Protokol görüşmelerine hazırlık yapılması amacıyla, mevcut Protokolde değişiklik yapılmasını istediğiniz maddelerin ve eklenmesini istediğiniz hususların 25 Şubat 2015 Çarşamba mesai bitimine kadar yazılı olarak Birliğimize gönderilmesini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY 
Genel Sekreter

KAYNAK:  Türk Eczacıları Birliği

 
7 Şubat Cumartesi Günü yapılan Yönetmelik Değişikliği İle İlgili TEB in Basın Açıklaması : - Tuesday, February 10, 2015

 

 

BASIN AÇIKLAMASI 

1 GECEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK, SADECE ECZANELERİ DEĞİL, HALK SAĞLIĞINI DA ZEDELER

Değerli Basın Mensupları,

Sessiz sedasız, Birliğimizin hiçbir görüşü alınmadan 7 Şubat 2015 Cumartesi günü, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak, telafisi mümkün olmayan bir uygulamaya imza atılmıştır.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile, ilgili kanun maddesinde “içerisinde sağlık kuruluşu (aile sağlığı merkezi vb.) bulunan binalarda eczane açılamaz” maddesine ek olarak “ancak içerisinde (5 yıldan daha fazla süreyle ikamet etmesi kaydıyla) eczane bulunan binalarda ve bahçesinde, bir sağlık kurum ve kuruluşu açılabilir” maddesi eklenmiştir.

Bu düzenleme, eczaneler arasında yıllardır kurmaya çalıştığımız ahengi ve düzeni bozacağı gibi, kendi aralarındaki haksız rekabeti de teşvik edecektir. Halka direkt olarak sağlık hizmeti sunulan eczaneler; zaten ekonomik darboğaz ile mücadeleleri yetmiyormuş gibi, bir de bu düzenlemenin getireceği huzursuzluk ile mücadele ederek hastalarının ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalışacaklar.

Birliğimizin hiçbir görüşü alınmadan, 1 gecede yürürlüğe giren uygulama ile, eczaneler arasında var olan nizam ve eczanelerin sürekliliği ciddi zarar görecektir. Sağlık hizmet sunumunun ciddi yara alacağını kestirmek ise güç değildir.

Dolayısıyla, eczanelerde yaşanan sorunu çözmek yerine, bu ateşi daha da alevlendirecek bu uygulamanın ivedilikle iptal edilmesini istiyor, hiçbir eczacımız ve dolaylı olarak vatandaşımız zarar görmeden gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

 Yazının tam metni için TIKLAYINIZ

 
Adalet Bakanlığı Protokolü Kapsamında Karşılanan Tutuklu/Hükümlü Reçeteleri Hakkında - Friday, February 06, 2015

 5.02.2015 tarihinde SGK Medula Provizyon Sistemi`nde yayınlanan "Deneme Reçetesi"konulu duyuru şu şekildedir:

"Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlüler için düzenlenen reçete girişlerinde deneme T.C. kimlik numarası olarak (55555555555) girilmesi gerekmektedir. Bu numara ile kaydedilen deneme reçetesinde hiçbir katılım payı çıkmamaktadır"

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

MERKEZ HEYETİ

KAYNAK: www.teb.org.tr

 
Türk Eczacıları Birliği 59. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor - Monday, February 02, 2015

 Türk Eczacıları Birliğinin 59. Kuruluş Yıldönümü Sebebiyle Yayımladığı Yazı Aşağıdaki Gibidir:

Bugün 2 Şubat 2015. Bundan tam 59 yıl önce kurulmuş, yarım yüzyıldan fazladır da ilmek ilmek ördüğümüz bu güçlü ailenin üyeleri olarak, 59 yıllık köklü ve bir o kadar güçlü bir meslek kuruluşu olmanın haklı gururunu yaşamaktayız.

Meslek birliğimiz, halk sağlını ve toplumun haklarını birlikte korumak, eczacılık mesleğini geliştirmek konusundaki kuruluş ilkelerine her zaman bağlı kalmış ve demokratik bir toplum yapısının gereği olan meslek örgütü yapısıyla, tüm eczacıların ortak platformu olmayı başarmıştır.

Eczacıların meslek birliklerinin çatısı altında daha nice 59 yılları beraber, güçlü ve örgütlü bir biçimde geçirmelerini sağlamak, geçmişten aldığımız bu büyük ve onurlu mirası gelecek kuşaklara aktarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 

Bizler, bu vesileyle 59 yıl boyunca meslek örgütümüze ve mesleğimize hizmet veren tüm meslektaşlarımızı saygı ve sevgi ile anıyoruz.

Gücümüzü hep birlikte ortaklaştırdığımız sürece var olacak ve olmaktayız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

 
Reçete Tevzi Sisteminde Yapılan Düzenleme Hakkında TEB`in yazısı yayımlanmıştır - Friday, January 30, 2015

  Bilindiği üzere Reçete Tevzi Sistemi üzerinden sıralı dağıtım sistemi kapsamında karşılanan her bir reçete grubu için sistem üzerinden icmal listesi alınmakta ve bu listeler bölge eczacı odalarına onaylattırılmaktadır.

 
Üyelerin Reçete Tevzi Sisteminden icmal listesi aldıktan sonra liste ile ilgili düzenlemelerin sadece oda tarafından yapılabilmesi amacıyla tevzi sisteminde bir takım düzenlemeler yapılmıştır.
 
Reçete Tevzi sistemi içerisine icmal işlemleri başlıklı bir kısım eklenmiş olup, bu başlık altında dönem sonlandırma ve icmal raporlama kısımları bulunmaktadır.
Eklenen  başlıklarla ilgili detaylı bilgiler ve ekran görüntüleri TEB`in sitesinde yer almaktadır. 
 
Kaynak : Türk Eczacıları Birliği Web Sitesi 
 
 
 
Fatura Bazlı Karekod Listesi - Wednesday, May 22, 2013

 

Değerli Eczacılarımız,

Artık faturalarınızda yer alan karekodlara görsel olarakta ulaşabilirsiniz. Çıktı alıp, basabilirsiniz.
Yeni eklenen sayfamıza ulaşmak için lütfen sisteme giriş yapınız.

 
VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI - Tuesday, April 07, 2015

 Zihni Eczanesi/Şişli  sahibi ve mesul müdürü Ecz. Zihni UÇAR vefat etmiştir. Cenazesi 7 Nisan Salı günü ikindi namazının ardından Teşvikiye Camii`nden kaldırılarak, Çorum`da toprağa verilecektir.

Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 

 
Karekod Durum Sorgulama - Monday, August 19, 2013

Birden çok karekodun durumunu aynı anda sorgulayabileceğiniz sayfamız güncellendi.
Sayfayı görüntülemek için lütfen tıklayınız..

 


Register
Forgot Password ?

Kullanıcı Adı Hakkında

Sayın Eczacımız,

Yeni Sitemizde, Kullanıcı Girişi işlemi için Kullanıcı İsimleri aşağıdaki örnekte olduğu gibi değiştirilmiştir:

Kullanıcı Adı önceden 12001010001 (Faturada yazan Cari Hesap Numarası) olan bir Eczanemiz, ilk üç hane 120 yerine, çalışmakta olduğunuz Galenos depomuza göre;

İstanbul: IST (IST01010001)

 

olarak giriş yapacaktır.

Şifreleriniz değişmedi ve aynen kullanılır durumdadır.

Saygılarımızla